กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน233,355.55120,258.0048.5 %5.06,236.39342.0094.5 %5.0
รวม 233,356 120,258 48.47 % 6,236 342 94.52 %