กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน252,525.0571,000.0071.9 %5.06,486.522,746.1657.7 %5.0
รวม 252,525 71,000 71.88 % 6,487 2,746 57.66 %