สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)791,574.88334,420.0057.8 %5.08,800.263,494.3160.3 %5.0
รวม 791,575 334,420 57.75 % 8,800 3,494 60.29 %