สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม316,597.06216,000.0031.8 %5.06,111.323,035.1250.3 %5.0
รวม 316,597 216,000 31.77 % 6,111 3,035 50.34 %