กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 86,747.2720,480.0076.4 %5.05,292.141,659.7968.6 %5.0
รวม 86,747 20,480 76.39 % 5,292 1,660 68.64 %