กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 105,457.4549,102.0053.4 %5.05,101.41994.5080.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน7,570.731,708.0077.4 %5.0498.75117.8676.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,156.97118.0097.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก11,492.157,430.0035.3 %5.0461.28450.002.4 %1.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,796.717,674.0121.7 %5.0965.3868.0193.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น17,386.467,684.9955.8 %5.03,491.26103.7297.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม17,823.262,752.6084.6 %5.0616.9419.6296.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,180.517,143.1662.8 %5.0656.22264.7559.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,316.32816.0090.2 %5.0294.1481.6772.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,600.334,864.0049.3 %5.0582.3786.2885.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,553.527,100.0047.6 %5.02,246.16217.3090.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,894.041,112.0085.9 %5.01,172.610.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง14,202.374,423.8868.9 %5.0462.1743.1290.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,096.947,056.0036.4 %5.0866.2835.8395.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,123.59807.7093.8 %5.0977.4470.9992.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,961.33895.0088.8 %5.01,239.53179.9385.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,499.0614,440.0025.9 %5.01,341.73214.4784.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,124.903,231.0068.1 %5.0283.9247.3183.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร41,001.3095,750.00-133.5 %0.01,471.81124.5091.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี36,826.089,042.4575.4 %5.0965.37720.3725.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,131.872,643.0071.1 %5.0272.4348.0582.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,692.231.00100.0 %5.0718.6244.5893.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,852.904,148.0053.1 %5.0548.332.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,804.583,334.3080.2 %5.0660.09185.2571.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,530.04625.0090.4 %5.01,243.2084.7393.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,565.896,924.0040.1 %5.01,987.75105.8294.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,889.833,556.0067.3 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,910.9218,080.00-21.3 %0.02,945.41218.3892.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,441.642,709.0071.3 %5.0256.379.5096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,150.692,514.5979.3 %5.0393.24121.8269.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,077.164,231.3740.2 %5.0131.1618.8685.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์35,443.7924,585.0030.6 %5.02,589.58258.0090.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,803.4515,489.00-43.4 %0.0443.4226.7694.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,887.434,720.6760.3 %5.01,243.31265.3578.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,640.693,374.6760.9 %5.0463.6733.9292.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,111.3431,409.00-107.9 %0.028,744.0985.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,219.29444.0094.6 %5.0284.0451.2382.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,560.252,872.5075.2 %5.02,620.24100.8096.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,340.3110,225.0028.7 %5.0768.85180.0076.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,717.271,810.6083.1 %5.0856.22227.7673.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,413.331,341.5081.9 %5.0196.800.9599.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,284.501,675.0083.7 %5.0550.2385.5084.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,065.074,420.0045.2 %5.01,295.532.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,747.638,523.60-26.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,962.371,419.0279.6 %5.0696.255.7899.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,113.961,461.0079.5 %5.05,345.91106.4098.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,193.382,123.1765.7 %5.0601.790.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,554.5269,840.00-276.4 %0.0709.52297.0058.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,250.712,386.5454.5 %5.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,980.325,841.1926.8 %5.01,151.7830.3097.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,026.491,806.0074.3 %5.0764.53137.7182.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,865.723,452.0056.1 %5.01,165.6153.8795.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,947.27456.4892.3 %5.0305.0471.9176.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,504.771,567.7579.1 %5.09,524.691.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,033.451,494.0050.7 %5.056,577.16141.9599.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,566.731.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,312.722,959.2031.4 %5.018,648.81232.6398.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,894.623,632.0025.8 %5.0929.7628.5096.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,632.143,182.00-20.9 %0.017,096.7186.8399.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,522.502,260.0050.0 %5.019,178.5550.5699.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,755.452,250.0018.3 %5.08,347.7117.7099.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,559.662,028.7869.1 %5.0360.827.8997.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,832.372,642.216.7 %3.034,556.3987.9099.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,406.785,307.6036.9 %5.01,252.4445.8896.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,084.967,120.00-74.3 %0.023,427.94126.3999.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,849.847,028.81-44.9 %0.0600.2543.2492.8 %5.0
รวม 798,197 523,066 34.47 % 274,738 7,632 97.22 %