กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม247,868.2345,000.0081.8 %5.016,448.081,154.1193.0 %5.0
รวม 247,868 45,000 81.85 % 16,448 1,154 92.98 %