กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ184,913.70302,732.00-63.7 %0.06,645.982,377.9964.2 %5.0
รวม 184,914 302,732 -63.72 % 6,646 2,378 64.22 %