สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ126,451.76152,000.00-20.2 %0.06,126.96468.3892.4 %5.0
รวม 126,452 152,000 -20.20 % 6,127 468 92.36 %