สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี119,541.74103,373.0013.5 %5.05,873.70688.4688.3 %5.0
รวม 119,542 103,373 13.53 % 5,874 688 88.28 %