สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ196,182.16312,669.00-59.4 %0.08,597.02654.1892.4 %5.0
รวม 196,182 312,669 -59.38 % 8,597 654 92.39 %