สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา86,471.0647,000.0045.6 %5.05,229.60380.6692.7 %5.0
รวม 86,471 47,000 45.65 % 5,230 381 92.72 %