สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน250,108.02353,104.88-41.2 %0.08,822.14925.6089.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร7,034.5813,508.00-92.0 %0.01,008.86425.6357.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 141,496.8431,523.1624.0 %5.01,060.96599.4943.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 218,740.2911,990.0036.0 %5.0863.99430.0050.2 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์119,798.3320,504.0082.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,263.5812,925.0054.3 %5.0314.08223.6728.8 %5.0
รวม 465,442 443,555 4.70 % 12,070 2,604 78.42 %