สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา201,465.80178,626.0011.3 %5.03,463.042,141.2838.2 %5.0
รวม 201,466 178,626 11.34 % 3,463 2,141 38.17 %