สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม325,483.31298,935.008.2 %4.010,616.857,360.4830.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)223,824.2779,027.0064.7 %5.06,423.998,132.85-26.6 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)266,259.88347,000.00-30.3 %0.09,031.634,557.8349.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)108,710.9530,946.0071.5 %5.05,657.96617.8789.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)103,720.9832,176.0069.0 %5.05,435.961,516.9072.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)144,914.4217,137.0088.2 %5.05,429.713,137.2742.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)109,851.0210,217.0090.7 %5.05,389.06403.9192.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)109,343.8131,003.2071.6 %5.06,325.321,094.5082.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)86,305.0016,351.0081.1 %5.04,798.12330.9293.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)254,867.45203,407.8820.2 %5.06,396.985,007.9021.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)97,874.7640,466.0058.7 %5.05,273.381,253.7576.2 %5.0
รวม 1,831,156 1,106,666 39.56 % 70,779 33,414 52.79 %