กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,544,564.802,955,423.0016.6 %5.070,802.0658,703.7017.1 %5.0
รวม 3,544,565 2,955,423 16.62 % 70,802 58,704 17.09 %