กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,674,390.006,119,492.00-7.8 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,674,390 6,119,492 -7.84 % 85,588 69,543 18.75 %