สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,098,472.80520,842.0052.6 %5.08,737.722,364.9472.9 %5.0
รวม 1,098,473 520,842 52.58 % 8,738 2,365 72.93 %