กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 263,128.28202,018.0023.2 %5.012,067.626,155.7649.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,498.3227,142.00-101.1 %0.03,184.63387.5387.8 %5.0
รวม 276,627 229,160 17.16 % 15,252 6,543 57.10 %