สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ180,794.44203,502.16-12.6 %0.07,696.548,974.43-16.6 %0.0
รวม 180,794 203,502 -12.56 % 7,697 8,974 -16.60 %