สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง163,126.73103,374.0036.6 %5.06,414.61407.3893.6 %5.0
รวม 163,127 103,374 36.63 % 6,415 407 93.65 %