กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 270,002.72239,348.9811.4 %5.07,268.191,562.2978.5 %5.0
รวม 270,003 239,349 11.35 % 7,268 1,562 78.51 %