กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 237,506.47150,000.0036.8 %5.07,881.021,964.3075.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ55,136.1635,000.0036.5 %5.0445.86661.50-48.4 %0.0
รวม 292,643 185,000 36.78 % 8,327 2,626 68.47 %