สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา218,698.64183,924.0015.9 %5.09,278.644,826.5948.0 %5.0
รวม 218,699 183,924 15.90 % 9,279 4,827 47.98 %