สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม142,067.1691,684.0035.5 %5.05,404.701,049.8880.6 %5.0
รวม 142,067 91,684 35.46 % 5,405 1,050 80.57 %