กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 142,287.31121,339.0014.7 %5.07,118.112,540.5264.3 %5.0
รวม 142,287 121,339 14.72 % 7,118 2,541 64.31 %