กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 113,182.6586,000.0024.0 %5.05,779.90611.0589.4 %5.0
รวม 113,183 86,000 24.02 % 5,780 611 89.43 %