สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 105,465.70116,830.00-10.8 %0.05,829.92961.0083.5 %5.0
รวม 105,466 116,830 -10.78 % 5,830 961 83.52 %