กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์168,229.6482,682.6050.9 %5.08,765.86795.1890.9 %5.0
สำนักกษาปณ์53,425.0938,781.0027.4 %5.014,161.681,122.7092.1 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,740.667,827.0027.1 %5.03,184.64305.8490.4 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,771.835,574.0036.5 %5.02,623.381,069.3959.2 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,004.0110,000.0016.7 %5.04,208.06224.5094.7 %5.0
รวม 253,171 144,865 42.78 % 32,944 3,518 89.32 %