สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ334,857.28258,320.0022.9 %5.07,240.054,650.0135.8 %5.0
รวม 334,857 258,320 22.86 % 7,240 4,650 35.77 %