สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ193,741.25100,557.0048.1 %5.06,048.79560.1590.7 %5.0
รวม 193,741 100,557 48.10 % 6,049 560 90.74 %