ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน88,669.0026,000.0070.7 %5.04,785.62101.7497.9 %5.0
รวม 88,669 26,000 70.68 % 4,786 102 97.87 %