กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง238,154.25343,000.00-44.0 %0.010,175.99160,991.98-1,482.1 %0.0
รวม 238,154 343,000 -44.02 % 10,176 160,992 -1,482.08 %