สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ158,324.5385,668.0245.9 %5.05,573.541,054.3881.1 %5.0
รวม 158,325 85,668 45.89 % 5,574 1,054 81.08 %