กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต205,651.38365,000.00-77.5 %0.08,346.895,730.2231.3 %5.0
รวม 205,651 365,000 -77.48 % 8,347 5,730 31.35 %