สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ293,431.31560,000.00-90.8 %0.010,885.741,934.5482.2 %5.0
รวม 293,431 560,000 -90.85 % 10,886 1,935 82.23 %