กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 153,225.59233,000.00-52.1 %0.05,367.18935.0082.6 %5.0
รวม 153,226 233,000 -52.06 % 5,367 935 82.58 %