กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ142,039.3031,000.0078.2 %5.05,257.74404.5092.3 %5.0
รวม 142,039 31,000 78.18 % 5,258 405 92.31 %