กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา551,515.63434,926.0021.1 %5.05,454.72593.4089.1 %5.0
รวม 551,516 434,926 21.14 % 5,455 593 89.12 %