กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว178,109.27101,810.0042.8 %5.06,486.529,207.17-41.9 %0.0
รวม 178,109 101,810 42.84 % 6,487 9,207 -41.94 %