สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์127,454.5095,200.0025.3 %5.07,296.332,843.0961.0 %5.0
สป.พม. สสว 23,727.954,052.00-8.7 %0.0494.42407.4217.6 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,336.9212,720.004.6 %2.04,240.57792.7781.3 %5.0
รวม 144,519 111,972 22.52 % 12,031 4,043 66.39 %