กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ176,053.67142,800.0018.9 %5.08,331.261,725.1879.3 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,166.062,278.0079.6 %5.0517.77320.7538.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,142.392,245.1028.6 %5.0778.59483.4437.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,597.772,951.99-13.6 %0.08,121.33237.5097.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,868.231,121.0060.9 %5.0493.54254.4748.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,359.491,738.2083.2 %5.0859.33106.2587.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,641.26935.8074.3 %5.01,169.40190.2583.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,805.212,695.0029.2 %5.0897.7099.3488.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,142.341,503.0052.2 %5.0691.37201.5470.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,833.345,287.00-37.9 %0.0360.12399.51-10.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,805.352,074.6026.0 %5.0454.39306.7532.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,674.912,000.0025.2 %5.0530.46309.6541.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,103.183,018.0057.5 %5.0711.13213.5370.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,020.522,469.0018.3 %5.0635.50618.322.7 %1.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,545.482,615.00-2.7 %0.0582.93380.2034.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,076.297,662.24-149.1 %0.0782.77351.5055.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,595.101,990.0056.7 %5.0887.04273.6069.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,290.712,581.0039.8 %5.0749.79173.8476.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,919.961,758.0039.8 %5.0700.59646.257.8 %3.5
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก984.782,692.36-173.4 %0.01,104.61293.6973.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,363.541,962.0041.7 %5.0915.53507.0044.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,379.90695.3270.8 %5.0448.69307.7931.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,657.981,359.0048.9 %5.0631.60273.6956.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,854.844,989.00-74.8 %0.0452.86410.699.3 %4.5
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,545.17720.0071.7 %5.0830.081,068.73-28.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์4,726.402,536.0046.3 %5.0818.04320.1860.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,938.343,565.00-21.3 %0.0723.23497.3031.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,182.783,147.001.1 %0.5694.38415.4840.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,440.251,170.0052.1 %5.0441.41252.5342.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,165.833,599.00-13.7 %0.0733.86212.0071.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,381.103,712.0055.7 %5.0843.71730.2513.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,553.441,852.0047.9 %5.0648.88582.0310.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,924.051,918.0051.1 %5.0548.54271.0350.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,677.791,024.0072.2 %5.0782.30478.4838.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,687.933,699.0021.1 %5.0616.01378.3438.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,887.411,744.0039.6 %5.0405.6445.9588.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,164.432,564.0019.0 %5.02,399.46446.2981.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,916.132,775.004.8 %2.0746.96458.4238.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร852.551,143.00-34.1 %0.0712.11123.1582.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,047.504,340.92-314.4 %0.0524.58337.9635.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,967.584,140.2875.6 %5.0780.171,194.00-53.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,765.821,789.0035.3 %5.0559.12669.75-19.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,102.121,307.0057.9 %5.01,051.07570.0045.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,756.124,406.21-59.9 %0.0555.25253.3254.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,784.673,000.0020.7 %5.01,027.84543.8147.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,788.302,499.2210.4 %5.0775.68386.2350.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,109.312,958.8342.1 %5.02,106.691,660.6021.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,956.493,766.1245.9 %5.02,689.69502.2181.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,547.41861.0075.7 %5.0939.27757.2919.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,345.802,995.0310.5 %5.01,101.17588.2946.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,994.05350.0088.3 %5.0901.81292.5167.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,707.352,757.00-61.5 %0.0936.39366.2160.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,046.351,894.2637.8 %5.0568.09502.4111.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,054.752,093.3531.5 %5.0838.07299.3564.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่72,706.52972.0098.7 %5.030,754.25500.8298.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,636.721,348.0062.9 %5.01,825.51971.2946.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,128.512,336.9225.3 %5.0469.80143.5769.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,966.99921.0069.0 %5.01,118.11343.1469.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,431.802,602.00-7.0 %0.0544.31344.9336.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,378.18532.0084.3 %5.0453.42571.14-26.0 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,871.137,840.0043.5 %5.01,920.40209.8289.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,149.3422,271.2123.6 %5.01,514.71725.5852.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,247.5710,582.5225.7 %5.01,646.59314.3580.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,650.4315,128.009.1 %4.5894.42305.4565.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 18,770.8612,816.0431.7 %5.03,355.77474.2085.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,125.7516,641.87-49.6 %0.01,903.77623.1067.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,395.995,723.4831.8 %5.02,584.10466.0482.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,135.3712,683.4221.4 %5.03,021.11496.4183.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,153.289,582.9944.1 %5.02,674.57749.5072.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,795.353,748.0051.9 %5.03,523.64298.4191.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,497.8312,890.7240.0 %5.01,426.88500.0565.0 %5.0
รวม 644,941 414,367 35.75 % 118,739 32,327 72.78 %