กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว81,042.0154,136.0033.2 %5.05,367.181,236.6077.0 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี73,410.2112,573.6082.9 %5.02,871.22460.0084.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 7,884.034,522.8442.6 %5.02,900.501,136.8960.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน34,530.6014,303.2958.6 %5.02,843.34717.1674.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี24,024.9612,816.0046.7 %5.01,029.22203.3080.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ8,753.627,898.889.8 %4.52,507.98920.6963.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,370.868,103.30-27.2 %0.02,528.60568.7077.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง52,043.0611,661.8677.6 %5.02,923.891,022.4665.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,759.4610,303.56-52.4 %0.02,398.04685.0271.4 %5.0
รวม 294,819 136,319 53.76 % 25,370 6,951 72.60 %