กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)296,635.47536,577.00-80.9 %0.017,429.866,709.3561.5 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด207,404.20310,067.00-49.5 %0.081,474.7734,672.1057.4 %5.0
รวม 504,040 846,644 -67.97 % 98,905 41,381 58.16 %