กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์86,694.6536,242.0058.2 %5.05,442.22720.0986.8 %5.0
รวม 86,695 36,242 58.20 % 5,442 720 86.77 %