กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน206,388.66185,393.0010.2 %5.010,010.281,766.0282.4 %5.0
รวม 206,389 185,393 10.17 % 10,010 1,766 82.36 %