กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร457,294.0055,276.0087.9 %5.019,709.20750.9996.2 %5.0
รวม 457,294 55,276 87.91 % 19,709 751 96.19 %