กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร146,364.9775,000.0048.8 %5.05,298.391,326.9875.0 %5.0
รวม 146,365 75,000 48.76 % 5,298 1,327 74.96 %