กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร159,025.34186,015.00-17.0 %0.07,318.221,342.3581.7 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร2,004.502,621.00-30.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,551.08802.0048.3 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3715.74452.0036.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 163,297 189,890 -16.29 % 7,318 1,342 0.00 %