กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ173,005.1133,361.1480.7 %5.05,529.76588.6689.4 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี15,719.3010,288.0034.6 %5.02,020.96137.7593.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์21,644.056,655.5169.3 %5.02,492.04303.2787.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง26,745.406,270.9976.6 %5.02,832.84291.3589.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค40,138.0331,508.0021.5 %5.01,526.13574.1162.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น21,449.102,112.0090.2 %5.02,541.49526.4979.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม114,257.437,760.0093.2 %5.03,505.15577.2483.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี43,797.4410,169.0076.8 %5.01,784.94375.1979.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา10,548.864,875.0053.8 %5.02,928.52681.2076.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา12,169.728,122.3833.3 %5.01,663.78356.2578.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)100,072.215,072.0094.9 %5.04,719.68356.1392.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี32,452.2413,765.9057.6 %5.02,329.54723.1569.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต29,266.907,085.2975.8 %5.01,093.08371.1966.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 13,338.4315,787.00-18.4 %0.01,679.85246.3585.3 %5.0
รวม 654,604 162,832 75.13 % 36,648 6,108 83.33 %